Glukosomsättningsstörningar (Glucose Metabolism Disorders)

Glukosomsättningsstörningar

Sjukdomstillstånd vid vilka blodsockerhalterna inte håller sig inom det normala variationsområdet, som vid hypoglykemi och hyperglykemi. Orsakerna till dessa störningar kan variera. Plasmaglukoshalten är av livsavgörande betydelse, då sockret utgör det centrala nervsystemets viktigaste energikälla.

Förklaring på engelska

Pathological conditions in which the BLOOD GLUCOSE cannot be maintained within the normal range, such as in HYPOGLYCEMIA and HYPERGLYCEMIA. Etiology of these disorders varies. Plasma glucose concentration is critical to survival for it is the predominant fuel for the CENTRAL NERVOUS SYSTEM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Disorder, Glucose Metabolism; Disorders, Glucose Metabolism; Metabolism Disorder, Glucose; Metabolism Disorders, Glucose; Glucose Metabolic Disorders; Disorder, Glucose Metabolic; Disorders, Glucose Metabolic; Metabolic Disorder, Glucose; Metabolic Disorders, Glucose; Glucose Metabolism Disorder; Glucose Metabolic Disorder

Svensk term Glukosomsättningsstörningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Disorder, Glucose Metabolism; Disorders, Glucose Metabolism; Metabolism Disorder, Glucose; Metabolism Disorders, Glucose; Glucose Metabolic Disorders; Disorder, Glucose Metabolic; Disorders, Glucose Metabolic; Metabolic Disorder, Glucose; Metabolic Disorders, Glucose; Glucose Metabolism Disorder; Glucose Metabolic Disorder
Engelsk term Glucose Metabolism Disorders
MESH ID D044882

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.