Glutamatkarboxipeptidas II (Glutamate Carboxypeptidase II)

Glutamatkarboxipeptidas II

Ett metallokarboxipeptidas som huvudsakligen uttrycks som ett membranbundet enzym. Det katalyserar hydrolys av en icke-substituerad C-terminalglutamylrest, normalt från pteroylpolyglutaminsyror. EC 3.4.17.21.

Förklaring på engelska

A metallocarboxypeptidase that is predominantly expressed as a membrane-bound enzyme. It catalyzes the hydrolysis of an unsubstituted, C-terminal glutamyl residue, typically from PTEROYLPOLYGLUTAMIC ACIDS. It was formerly classified as EC 3.4.19.8.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Carboxypeptidase II, Glutamate; FOLH1 Protein; N-Acetylaspartylglutamate Peptidase; N Acetylaspartylglutamate Peptidase; Peptidase, N-Acetylaspartylglutamate; NAALADase L; NAAG Peptidase; NAALADase; NAALADase II; Folate Hydrolase I; Hydrolase I, Folate; N-Acetylated-alpha-Linked Acidic Dipeptidase; Acidic Dipeptidase, N-Acetylated-alpha-Linked; Dipeptidase, N-Acetylated-alpha-Linked Acidic; N Acetylated alpha Linked Acidic Dipeptidase

Svensk term Glutamatkarboxipeptidas II
Synonym på svenska
Synonym på engelska Carboxypeptidase II, Glutamate; FOLH1 Protein; N-Acetylaspartylglutamate Peptidase; N Acetylaspartylglutamate Peptidase; Peptidase, N-Acetylaspartylglutamate; NAALADase L; NAAG Peptidase; NAALADase; NAALADase II; Folate Hydrolase I; Hydrolase I, Folate; N-Acetylated-alpha-Linked Acidic Dipeptidase; Acidic Dipeptidase, N-Acetylated-alpha-Linked; Dipeptidase, N-Acetylated-alpha-Linked Acidic; N Acetylated alpha Linked Acidic Dipeptidase
Engelsk term Glutamate Carboxypeptidase II
MESH ID D043425

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.