Glutamylaminopeptidas (Glutamyl Aminopeptidase)

Glutamylaminopeptidas

Ett zinkberoende, membranbundet aminopeptidas som katalyserar klyning av N-terminalpeptiden hos glutamat (och i viss mån aspartat). Enzymet tycks spela en roll i det katabola förloppet i renin-angiotensinsystemet. EC 3.4.11.7.

Förklaring på engelska

A ZINC-dependent membrane-bound aminopeptidase that catalyzes the N-terminal peptide cleavage of GLUTAMATE (and to a lesser extent ASPARTATE). The enzyme appears to play a role in the catabolic pathway of the RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Aminopeptidase, Glutamyl; Aspartyl Aminopeptidase; Aminopeptidase, Aspartyl; Aspartate Aminopeptidase; Aminopeptidase, Aspartate; Aminopeptidase A; Angiotensinase A

Svensk term Glutamylaminopeptidas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Aminopeptidase, Glutamyl; Aspartyl Aminopeptidase; Aminopeptidase, Aspartyl; Aspartate Aminopeptidase; Aminopeptidase, Aspartate; Aminopeptidase A; Angiotensinase A
Engelsk term Glutamyl Aminopeptidase
MESH ID D043384

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.