Glycinerga medel (Glycine Agents)

Glycinerga medel

Ämnen som används för sin farmakologiska verkan på glycinerga system. De omfattar agonister, antagonister, nedbrytnings- eller upptagshämmare, tömningspådrivare, prekursorsubstanser och ämnen som modulerar receptorfunktioner.

Förklaring på engelska

Substances used for their pharmacological actions on glycinergic systems. Glycinergic agents include agonists, antagonists, degradation or uptake inhibitors, depleters, precursors, and modulators of receptor function.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, Glycine; Glycinergic Agent; Agent, Glycinergic; Glycinergic Agents; Agents, Glycinergic; Glycine Effect; Effect, Glycine; Glycine Effects; Effects, Glycine

Svensk term Glycinerga medel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, Glycine; Glycinergic Agent; Agent, Glycinergic; Glycinergic Agents; Agents, Glycinergic; Glycine Effect; Effect, Glycine; Glycine Effects; Effects, Glycine
Engelsk term Glycine Agents
MESH ID D018684

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.