Glykemiskt index (Glycemic Index)

Glykemiskt index

Ett numeriskt system för mätning av ett visst födoämnes blodsockeralstrande effekt, jämfört med ett referensvärde, så som glukos=100. Föda med högre glykemiskt index (GI) ger större blodsockersvängningar. Dessa siffror speglar inte mängden kalorier eller föda som tas in, men ger utslag för matsmältnings- och absorptionsförmågan för födoämnena i fråga.

Förklaring på engelska

A numerical system of measuring the rate of BLOOD GLUCOSE generation from a particular food item as compared to a reference item, such as glucose = 100. Foods with higher glycemic index numbers create greater blood sugar swings.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Glycemic Indices; Glycemic Index Number; Glycemic Index Numbers

Svensk term Glykemiskt index
Synonym på svenska
Synonym på engelska Glycemic Indices; Glycemic Index Number; Glycemic Index Numbers
Engelsk term Glycemic Index
MESH ID D038321

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.