Glykogensyntaskinaser (Glycogen Synthase Kinases)

Glykogensyntaskinaser

En klass protein-serin-treoninkinaser som ursprungligen påvisades som en av tre typer av kinaser som fosforylerar glykogensyntas. Glykogensyntaskinas reglerar tillsammans med Ca(2+)-kalmodulinberoende proteinkinas och cykliskt AMP-beroende proteinkinaser glykogensyntasaktiviteten. EC 2.7.1.37.

Förklaring på engelska

A class of protein-serine-threonine kinases that was originally found as one of the three types of kinases that phosphorylate GLYCOGEN SYNTHASE. Glycogen synthase kinases along with CA(2+)-CALMODULIN DEPENDENT PROTEIN KINASES and CYCLIC AMP-DEPENDENT PROTEIN KINASES regulate glycogen synthase activity.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Kinases, Glycogen Synthase; Glycogen Synthase Kinase; Kinase, Glycogen Synthase; Synthase Kinase, Glycogen

Svensk term Glykogensyntaskinaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Kinases, Glycogen Synthase; Glycogen Synthase Kinase; Kinase, Glycogen Synthase; Synthase Kinase, Glycogen
Engelsk term Glycogen Synthase Kinases
MESH ID D038341

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.