Gnagarkontroll (Rodent Control)

Gnagarkontroll

Minskning eller reglering av populationen av skadliga, destruktiva eller farliga gnagare genom kemiska, biologiska eller andra medel.

Förklaring på engelska

The reduction or regulation of the population of noxious, destructive, or dangerous rodents through chemical, biological, or other means.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Control, Rodent

Svensk term Gnagarkontroll
Synonym på svenska
Synonym på engelska Control, Rodent
Engelsk term Rodent Control
MESH ID D012375

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.