Gracilaria (Gracilaria)

Gracilaria

Ett släkte rödalger tillhörande familjen Gracilariaceae. Algen utgör en handelsvara och agarkälla.

Förklaring på engelska

A genus of RED ALGAE in the family Gracilariaceae. It is a highly commercial SEAWEED and a source of AGAR.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Gracilarias

Svensk term Gracilaria
Synonym på svenska
Synonym på engelska Gracilarias
Engelsk term Gracilaria
MESH ID D044724

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.