Gräsrotsrörelser (Community Networks)

Gräsrotsrörelser

Organisationer och personer som samarbetar mot ett gemensamt mål på gräsrotsnivå.

Förklaring på engelska

Organizations and individuals cooperating together toward a common goal at the local or grassroots level.

Synonym, svenska: Kommunnätverk; Nätverk för samhällssamverkan

Synonym, engelska: Community Network; Network, Community; Networks, Community; Community Care Networks; Care Network, Community; Care Networks, Community; Community Care Network; Network, Community Care; Networks, Community Care; Community Health Networks; Community Health Network; Health Network, Community; Health Networks, Community; Network, Community Health; Networks, Community Health

Svensk term Gräsrotsrörelser
Synonym på svenska Kommunnätverk; Nätverk för samhällssamverkan
Synonym på engelska Community Network; Network, Community; Networks, Community; Community Care Networks; Care Network, Community; Care Networks, Community; Community Care Network; Network, Community Care; Networks, Community Care; Community Health Networks; Community Health Network; Health Network, Community; Health Networks, Community; Network, Community Health; Networks, Community Health
Engelsk term Community Networks
MESH ID D019058

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.