Gravida kvinnor (Pregnant Women)

Gravida kvinnor

Gravida kvinnor som kulturella, psykologiska eller sociologiska begrepp eller enheter.

Förklaring på engelska

Human females who are pregnant, as cultural, psychological, or sociological entities.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pregnant Woman; Woman, Pregnant; Women, Pregnant

Svensk term Gravida kvinnor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pregnant Woman; Woman, Pregnant; Women, Pregnant
Engelsk term Pregnant Women
MESH ID D037841

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.