Gravitropism (Gravitropism)

Gravitropism

Den gravitationsstyrda tillväxtriktningen hos växter, vilken medför att rötter växer nedåt, med dragningskraften (positiv gravitropism), medan groddblad och stjälk växer uppåt, mot dragningskraften (negativ gravitropism), oberoende av växtens läge. Växthormonerna auxin, abskisinsyra och gibberelliner, samt kalcium, tycks ha viktiga funktioner i växternas gravitropiska orienteringsförmåga.

Förklaring på engelska

The directional growth of organisms in response to gravity. In plants, the main root is positively gravitropic (growing downwards) and a main stem is negatively gravitropic (growing upwards), irrespective of the positions in which they are placed. Plant gravitropism is thought to be controlled by auxin (AUXINS), a plant growth substance. (From Concise Dictionary of Biology, 1990)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Gravitropisms; Geotropism; Geotropisms

Svensk term Gravitropism
Synonym på svenska
Synonym på engelska Gravitropisms; Geotropism; Geotropisms
Engelsk term Gravitropism
MESH ID D018522

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.