Gravplundring (Grave Robbing)

Gravplundring

Stöld av lik efter begravningen, ffa för dissektionssyften. Under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal gjorde bristfällig lagstiftning det möjligt att tillgodose den stora efterfrågan på material för anatomistudier på de mest obskyra sätt: genom likstöld och gravplundring.

Förklaring på engelska

Stealing of corpses after burial, especially for medical dissection. In the late 18th and early 19th centuries, in the absence of laws governing the acquisition of dissecting material for the study of anatomy, the needs of anatomy classes were met by surreptitious methods: body-snatching and grave robbing. (Random House Unabridged Dictionary, 2d ed; from Garrison, An Introduction to the History of Medicine, 4th ed, p447; from Castiglioni, A History of Medicine, 2d ed, p676)

Synonym, svenska: Gravskändning

Synonym, engelska: Robbing, Grave; Grave Robbery; Grave Robberies; Robberies, Grave; Robbery, Grave

Svensk term Gravplundring
Synonym på svenska Gravskändning
Synonym på engelska Robbing, Grave; Grave Robbery; Grave Robberies; Robberies, Grave; Robbery, Grave
Engelsk term Grave Robbing
MESH ID D019356

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.