Grekiska världen (Greek World)

Grekiska världen

En historisk och kulturell enhet med över tiden varierande utbredning, till grund för vilken låg den grekiska civilisationen. Från att under 1500-talet f Kr ha omfattat det grekiska fastlandet och öarna i Egeiska havet kom riket att under Alexander den Store på 300-talet f Kr sträcka sig ända från Indusdalen till södra Italien och Sicilien. Den antika, grekiska medicinska vetenskapen sträckte sig från Homerus till Hippocrates (480 till 355 f Kr), den klassiska till 136 f Kr, och den grekisk-romerska till 576 e Kr.

Förklaring på engelska

A historical and cultural entity dispersed across a wide geographical area under the influence of Greek civilization, culture, and science. The Greek Empire extended from the Greek mainland and the Aegean islands from the 16th century B.C., to the Indus Valley in the 4th century under Alexander the Great, and to southern Italy and Sicily. Greek medicine began with Homeric and Aesculapian medicine and continued unbroken to Hippocrates (480-355 B.C.). The classic period of Greek medicine was 460-136 B.C. and the Graeco-Roman period, 156 B.C.-576 A.D. (From A. Castiglioni, A History of Medicine, 2d ed; from F. H. Garrison, An Introduction to the History of Medicine, 4th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Grekiska världen
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Greek World
MESH ID D018645

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.