Grodd (Germination)

Grodd

Fröets första tillväxtstadium under utvecklingen till en fröplanta. Groddskott och groddrot framträder och växer uppåt resp. nedåt. Grodden hämtar sin näring ur fröets endospermvävnad och/eller frötäckbladen.

Förklaring på engelska

The initial stages of the growth of SEEDS into a SEEDLINGS. The embryonic shoot (plumule) and embryonic PLANT ROOTS (radicle) emerge and grow upwards and downwards respectively. Food reserves for germination come from endosperm tissue within the seed and/or from the seed leaves (COTYLEDON). (Concise Dictionary of Biology, 1990)

Synonym, svenska: Groddbildning

Synonym, engelska: Germinations

Svensk term Grodd
Synonym på svenska Groddbildning
Synonym på engelska Germinations
Engelsk term Germination
MESH ID D018525

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.