Grundareffekt (Founder Effect)

Grundareffekt

Ett fenomen som uppträder när en liten grupp inom en population förvandlas till en isolerad enhet (grundargrupp). Undergruppens genpool innehåller bara en bråkdel av den ursprungliga populationens genetiska mångfald, vilket leder till ökad förekomst av vissa sjukdomar i gruppen, särskilt sådana som är autosomalt recessiva.

Förklaring på engelska

A phenomenon that is observed when a small subgroup of a larger POPULATION establishes itself as a separate and isolated entity. The subgroup’s GENE POOL carries only a fraction of the genetic diversity of the parental population resulting in an increased frequency of certain diseases in the subgroup, especially those diseases known to be autosomal recessive.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Effect, Founder; Effects, Founder; Founder Effects

Svensk term Grundareffekt
Synonym på svenska
Synonym på engelska Effect, Founder; Effects, Founder; Founder Effects
Engelsk term Founder Effect
MESH ID D018703

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.