GTP-bindande proteiner (GTP-Binding Proteins)

GTP-bindande proteiner

Reglerproteiner som verkar som molekylära omkopplare. De reglerar ett stort antal biologiska processer, inklusive receptorsignallering, intracellulära signalöverföringsvägar och proteinsyntes. Deras verkan kontrolleras av faktorer som styr deras förmåga att binda till och hydrolysera GTP till GDP.

Förklaring på engelska

Regulatory proteins that act as molecular switches. They control a wide range of biological processes including: receptor signaling, intracellular signal transduction pathways, and protein synthesis. Their activity is regulated by factors that control their ability to bind to and hydrolyze GTP to GDP. EC 3.6.1.-.

Synonym, svenska: G-proteiner

Synonym, engelska: GTP Binding Proteins; Proteins, GTP-Binding; G-Proteins; G Proteins; GTP-Binding Protein; GTP Binding Protein; Protein, GTP-Binding; Guanine Nucleotide Regulatory Proteins; GTP-Regulatory Protein; GTP Regulatory Protein; Protein, GTP-Regulatory; GTP-Regulatory Proteins; GTP Regulatory Proteins; Proteins, GTP-Regulatory; Guanine Nucleotide Coupling Protein; G-Protein; G Protein

Svensk term GTP-bindande proteiner
Synonym på svenska G-proteiner
Synonym på engelska GTP Binding Proteins; Proteins, GTP-Binding; G-Proteins; G Proteins; GTP-Binding Protein; GTP Binding Protein; Protein, GTP-Binding; Guanine Nucleotide Regulatory Proteins; GTP-Regulatory Protein; GTP Regulatory Protein; Protein, GTP-Regulatory; GTP-Regulatory Proteins; GTP Regulatory Proteins; Proteins, GTP-Regulatory; Guanine Nucleotide Coupling Protein; G-Protein; G Protein
Engelsk term GTP-Binding Proteins
MESH ID D019204

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.