GTP-bindande proteiners alfasubenheter, G12-G13 (GTP-Binding Protein alpha Subunits, G12-G13)

GTP-bindande proteiners alfasubenheter, G12-G13

En allmänt genetiskt uttryckt familj alfaunderenheter av heterotrimera GTP-bindande proteiner som signalerar genom samverkan med en rad olika andrabudbärare, som t ex GTPas-aktiverande proteiner, guaninnukleotidutbytesfaktorer och värmechockproteiner. G12-G13 skrivs ibland G12/G13.

Förklaring på engelska

A ubiquitously expressed family of heterotrimeric GTP-binding protein alpha subunits that signal through interactions with a variety of second messengers as GTPASE-ACTIVATING PROTEINS; GUANINE NUCLEOTIDE EXCHANGE FACTORS; and HEAT SHOCK PROTEINS. The G12-G13 part of the name is also spelled G12/G13.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: GTP Binding Protein alpha Subunits, G12 G13; G-Protein, G12-G13 alpha Family; G Protein, G12 G13 alpha Family; G-Protein, G12-G13 alpha Subunits; G Protein, G12 G13 alpha Subunits; GTP-Binding Protein alpha Subunit, G13; GTP Binding Protein alpha Subunit, G13; G13 G-Protein; G-Protein, G13; G13 G Protein; G(13) Protein; Galpha13 Protein; G-Protein, G13 Subunit; G Protein, G13 Subunit; G13 Subunit G-Protein; Subunit G-Protein, G13; G13 Protein; G alpha13 Protein; alpha13 Protein, G; GTP-Binding Protein alpha Subunit, G12; GTP Binding Protein alpha Subunit, G12; G12 alpha Protein; alpha Protein, G12; G12 Protein; Protein, G12; G-Protein, G12 Subunit; G Protein, G12 Subunit; G12 Subunit G-Protein; Subunit G-Protein, G12; G alpha12 Protein; alpha12 Protein, G; Galpha12 Protein

Svensk term GTP-bindande proteiners alfasubenheter, G12-G13
Synonym på svenska
Synonym på engelska GTP Binding Protein alpha Subunits, G12 G13; G-Protein, G12-G13 alpha Family; G Protein, G12 G13 alpha Family; G-Protein, G12-G13 alpha Subunits; G Protein, G12 G13 alpha Subunits; GTP-Binding Protein alpha Subunit, G13; GTP Binding Protein alpha Subunit, G13; G13 G-Protein; G-Protein, G13; G13 G Protein; G(13) Protein; Galpha13 Protein; G-Protein, G13 Subunit; G Protein, G13 Subunit; G13 Subunit G-Protein; Subunit G-Protein, G13; G13 Protein; G alpha13 Protein; alpha13 Protein, G; GTP-Binding Protein alpha Subunit, G12; GTP Binding Protein alpha Subunit, G12; G12 alpha Protein; alpha Protein, G12; G12 Protein; Protein, G12; G-Protein, G12 Subunit; G Protein, G12 Subunit; G12 Subunit G-Protein; Subunit G-Protein, G12; G alpha12 Protein; alpha12 Protein, G; Galpha12 Protein
Engelsk term GTP-Binding Protein alpha Subunits, G12-G13
MESH ID D044365

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.