GTP-bindande proteiners alfasubenheter, Gi-Go (GTP-Binding Protein alpha Subunits, Gi-Go)

GTP-bindande proteiners alfasubenheter, Gi-Go

En familj alfaunderenheter till heterotrimert GTP-bindande protein som ursprungligen identifierades genom sin förmåga att blockera adenylatcyklas. Medlemmar i denna familj kan binda till beta- och gamma-G-proteinunderenheter som aktiverar kaliumkanaler. Gi-Go skrivs ibland även Gi/Go.

Förklaring på engelska

A family of heterotrimeric GTP-binding protein alpha subunits that were originally identified by their ability to inhibit ADENYLYL CYCLASES. Members of this family can couple to beta and gamma G-protein subunits that activate POTASSIUM CHANNELS. The Gi-Go part of the name is also spelled Gi/Go.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: GTP Binding Protein alpha Subunits, Gi Go; Gi-Go G-Proteins; G-Proteins, Gi-Go; Gi Go G Proteins; G-Protein, Gi-Go alpha Family; G Protein, Gi Go alpha Family; G-Protein, Gi-Go Subunits; G Protein, Gi Go Subunits; Gi-Go Subunits G-Protein; Subunits G-Protein, Gi-Go; GTP-Binding Protein alpha Subunit, GoC; GTP Binding Protein alpha Subunit, GoC; G Protein Subunit alphaoC; GTP-Binding Protein alpha Subunit, Go1; GTP Binding Protein alpha Subunit, Go1; G(o1)alpha; G-Protein, Go1 Subunit; G Protein, Go1 Subunit; Go1 Subunit G-Protein; Subunit G-Protein, Go1; GTP-Binding Protein alpha Subunit, GoA; GTP Binding Protein alpha Subunit, GoA; G Protein Subunit alphaoA; GTP-Binding Protein alpha Subunit, Go; GTP Binding Protein alpha Subunit, Go; Guanine Nucleotide-Binding Protein Go; Guanine Nucleotide Binding Protein Go; G(o) Protein; G-Protein, Go Subunit; G Protein, Go Subunit; Go Subunit G-Protein; Subunit G-Protein, Go; Go Alpha Subunit; Alpha Subunit, Go; Subunit, Go Alpha; G Protein Go; Go, G Protein; G-Protein, Inhibitory Go; G Protein, Inhibitory Go; Go G-Protein, Inhibitory; Inhibitory Go G-Protein; GTP-Binding Protein alpha Subunit, Gi; GTP Binding Protein alpha Subunit, Gi; Gi, Inhibitory G-Protein; Gi, Inhibitory G Protein; Inhibitory G-Protein Gi; G-Protein, Inhibitory Gi; G Protein, Inhibitory Gi; Gi G-Protein, Inhibitory; Inhibitory Gi G-Protein; G-Protein, Gi Subunit; G Protein, Gi Subunit; Gi Subunit G-Protein; Subunit G-Protein, Gi; Gi alpha Subunit; Subunit, Gi alpha; alpha Subunit, Gi; Ni Protein; Gi-Alpha Protein; Gi Alpha Protein

Svensk term GTP-bindande proteiners alfasubenheter, Gi-Go
Synonym på svenska
Synonym på engelska GTP Binding Protein alpha Subunits, Gi Go; Gi-Go G-Proteins; G-Proteins, Gi-Go; Gi Go G Proteins; G-Protein, Gi-Go alpha Family; G Protein, Gi Go alpha Family; G-Protein, Gi-Go Subunits; G Protein, Gi Go Subunits; Gi-Go Subunits G-Protein; Subunits G-Protein, Gi-Go; GTP-Binding Protein alpha Subunit, GoC; GTP Binding Protein alpha Subunit, GoC; G Protein Subunit alphaoC; GTP-Binding Protein alpha Subunit, Go1; GTP Binding Protein alpha Subunit, Go1; G(o1)alpha; G-Protein, Go1 Subunit; G Protein, Go1 Subunit; Go1 Subunit G-Protein; Subunit G-Protein, Go1; GTP-Binding Protein alpha Subunit, GoA; GTP Binding Protein alpha Subunit, GoA; G Protein Subunit alphaoA; GTP-Binding Protein alpha Subunit, Go; GTP Binding Protein alpha Subunit, Go; Guanine Nucleotide-Binding Protein Go; Guanine Nucleotide Binding Protein Go; G(o) Protein; G-Protein, Go Subunit; G Protein, Go Subunit; Go Subunit G-Protein; Subunit G-Protein, Go; Go Alpha Subunit; Alpha Subunit, Go; Subunit, Go Alpha; G Protein Go; Go, G Protein; G-Protein, Inhibitory Go; G Protein, Inhibitory Go; Go G-Protein, Inhibitory; Inhibitory Go G-Protein; GTP-Binding Protein alpha Subunit, Gi; GTP Binding Protein alpha Subunit, Gi; Gi, Inhibitory G-Protein; Gi, Inhibitory G Protein; Inhibitory G-Protein Gi; G-Protein, Inhibitory Gi; G Protein, Inhibitory Gi; Gi G-Protein, Inhibitory; Inhibitory Gi G-Protein; G-Protein, Gi Subunit; G Protein, Gi Subunit; Gi Subunit G-Protein; Subunit G-Protein, Gi; Gi alpha Subunit; Subunit, Gi alpha; alpha Subunit, Gi; Ni Protein; Gi-Alpha Protein; Gi Alpha Protein
Engelsk term GTP-Binding Protein alpha Subunits, Gi-Go
MESH ID D019206

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.