GTP-bindande proteiners alfasubenheter, Gs (GTP-Binding Protein alpha Subunits, Gs)

GTP-bindande proteiners alfasubenheter, Gs

En familj alfaunderenheter till heterotrimert GTP-bindande protein som aktiverar adenylatcyklas.

Förklaring på engelska

A family of heterotrimeric GTP-binding protein alpha subunits that activate ADENYLYL CYCLASES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: GTP Binding Protein alpha Subunits, Gs; Gs, Stimulatory G-Protein; G-Protein Gs, Stimulatory; Gs, Stimulatory G Protein; Stimulatory G-Protein Gs; G-Protein, Stimulatory Gs; G Protein, Stimulatory Gs; Gs G-Protein, Stimulatory; Stimulatory Gs G-Protein; G(s), alpha Subunit; G(s)alpha; Gs alpha GTP-Binding Protein Subunits; Gs alpha GTP Binding Protein Subunits; Stimulatory GTP-Binding Protein, alpha Subunit; Stimulatory GTP Binding Protein, alpha Subunit; G-Protein, Gs alpha Family; G Protein, Gs alpha Family; Gs Stimulatory G-Proteins; G-Proteins, Gs Stimulatory; Gs Stimulatory G Proteins; Stimulatory G-Proteins, Gs; Ns Protein, Regulatory; Regulatory Ns Protein; alpha-Gs; alpha Gs

Svensk term GTP-bindande proteiners alfasubenheter, Gs
Synonym på svenska
Synonym på engelska GTP Binding Protein alpha Subunits, Gs; Gs, Stimulatory G-Protein; G-Protein Gs, Stimulatory; Gs, Stimulatory G Protein; Stimulatory G-Protein Gs; G-Protein, Stimulatory Gs; G Protein, Stimulatory Gs; Gs G-Protein, Stimulatory; Stimulatory Gs G-Protein; G(s), alpha Subunit; G(s)alpha; Gs alpha GTP-Binding Protein Subunits; Gs alpha GTP Binding Protein Subunits; Stimulatory GTP-Binding Protein, alpha Subunit; Stimulatory GTP Binding Protein, alpha Subunit; G-Protein, Gs alpha Family; G Protein, Gs alpha Family; Gs Stimulatory G-Proteins; G-Proteins, Gs Stimulatory; Gs Stimulatory G Proteins; Stimulatory G-Proteins, Gs; Ns Protein, Regulatory; Regulatory Ns Protein; alpha-Gs; alpha Gs
Engelsk term GTP-Binding Protein alpha Subunits, Gs
MESH ID D019205

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.