GTP-bindande proteiners alfasubenheter (GTP-Binding Protein alpha Subunits)

GTP-bindande proteiners alfasubenheter

De GTPas-innehållande underenheterna hos heterotrimera GTP-bindande proteiner. När de frigörs från det heterotrimera komplexet samverkar dessa enheter med en rad olika budbärarsystem. Hydrolys av GTP genom underenhetens inneboende GTPas-aktivitet får det att återgå till sin inaktiva (heterotrimera) form. De GTP-bindande proteinernas alfaenheter grupperas i familjer, beroende på vilken verkan de har på andrabudbärarsystem.

Förklaring på engelska

The GTPase-containing subunits of heterotrimeric GTP-binding proteins. When dissociated from the heterotrimeric complex these subunits interact with a variety of second messenger systems. Hydrolysis of GTP by the inherent GTPase activity of the subunit causes it to revert to its inactive (heterotrimeric) form. The GTP-Binding protein alpha subunits are grouped into families according to the type of action they have on second messenger systems.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: GTP Binding Protein alpha Subunits; GTP-Binding Protein alpha Subunit; GTP Binding Protein alpha Subunit; G-Protein alpha Subunit; G Protein alpha Subunit; alpha Subunit, G-Protein

Svensk term GTP-bindande proteiners alfasubenheter
Synonym på svenska
Synonym på engelska GTP Binding Protein alpha Subunits; GTP-Binding Protein alpha Subunit; GTP Binding Protein alpha Subunit; G-Protein alpha Subunit; G Protein alpha Subunit; alpha Subunit, G-Protein
Engelsk term GTP-Binding Protein alpha Subunits
MESH ID D044385

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.