GTP-bindande proteiners betasubenheter (GTP-Binding Protein beta Subunits)

GTP-bindande proteiners betasubenheter

Underenheter till heterotrimeriskt GTP-bindande protein som binder hårt till GTP-bindande proteiners gammaunderenheter. En dimer av beta- och gammaunderenheter bildas när GTP-bindande proteiners alfaunderenhet frigörs från det heterotrimera komplexet av GTP-bindande protein. Beta-gammadimeren kan spela en viktig roll i signalöverföring genom att samverka med en rad olika andrabudbärare.

Förklaring på engelska

Heterotrimeric GTP-binding protein subunits that tightly associate with GTP-BINDING PROTEIN GAMMA SUBUNITS. A dimer of beta and gamma subunits is formed when the GTP-BINDING PROTEIN ALPHA SUBUNIT dissociates from the GTP-binding protein heterotrimeric complex. The beta-gamma dimer can play an important role in signal transduction by interacting with a variety of second messengers.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: GTP Binding Protein beta Subunits; GTP-Binding Protein beta Subunit; GTP Binding Protein beta Subunit; G-Protein beta Subunit; G Protein beta Subunit; Subunit, G-Protein beta; beta Subunit, G-Protein

Svensk term GTP-bindande proteiners betasubenheter
Synonym på svenska
Synonym på engelska GTP Binding Protein beta Subunits; GTP-Binding Protein beta Subunit; GTP Binding Protein beta Subunit; G-Protein beta Subunit; G Protein beta Subunit; Subunit, G-Protein beta; beta Subunit, G-Protein
Engelsk term GTP-Binding Protein beta Subunits
MESH ID D044387

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.