GTP-bindande proteiners gammaunderenheter (GTP-Binding Protein gamma Subunits)

GTP-bindande proteiners gammaunderenheter

Underenheter till heterotrimert GTP-bindande protein som bildar fasta förbindelser med GTP-bindande proteiners betaunderenheter. En dimer av beta- och gammaenheter bildas när det GTP-bindande proteinets alfaenhet frigörs från det heterotrimera proteinkomplexet. Beta-gammadimeren kan spela en viktig roll vid signalöverföring genom att samverka med en rad olika andrabudbärare.

Förklaring på engelska

Heterotrimeric GTP-binding protein subunits that tightly associate with GTP-BINDING PROTEIN BETA SUBUNITS. A dimer of beta and gamma subunits is formed when the GTP-BINDING PROTEIN ALPHA SUBUNIT dissociates from the GTP-binding protein heterotrimeric complex. The beta-gamma dimer can play an important role in signal transduction by interacting with a variety of second messengers.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: GTP Binding Protein gamma Subunits; GTP-Binding Protein gamma Subunit; GTP Binding Protein gamma Subunit; G-Protein gamma Subunit; G Protein gamma Subunit; Subunit, G-Protein gamma; gamma Subunit, G-Protein

Svensk term GTP-bindande proteiners gammaunderenheter
Synonym på svenska
Synonym på engelska GTP Binding Protein gamma Subunits; GTP-Binding Protein gamma Subunit; GTP Binding Protein gamma Subunit; G-Protein gamma Subunit; G Protein gamma Subunit; Subunit, G-Protein gamma; gamma Subunit, G-Protein
Engelsk term GTP-Binding Protein gamma Subunits
MESH ID D044388

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.