Gummi (Rubber)

Gummi

En polymerisk elastomer med hög molekylvikt som erhålls ur mjölksaften (latex) från Hevea brasiliensis och andra träd och växter. Vid rumstemperatur kan ämnet sträckas till mer än sin dubbla längd och därefter snabbt återta sin ursprungliga längd och form. Syntetiskt gummi framställs ur olika kemiska ämnen, inklusive styren, akrylonitril, etylen, propylen och isopren.

Förklaring på engelska

A high-molecular-weight polymeric elastomer derived from the milk juice (LATEX) of HEVEA brasiliensis and other trees and plants. It is a substance that can be stretched at room temperature to at least twice its original length and after releasing the stress, retract rapidly, and recover its original dimensions fully.

Synonym, svenska: Latexgummi

Synonym, engelska: Natural Rubber; Natural Rubbers; Rubber, Natural; Rubbers, Natural; Plant Rubber; Plant Rubbers; Rubber, Plant; Rubbers, Plant; Latex Rubber; India Rubber; Vulcanite; Elastica

Svensk term Gummi
Synonym på svenska Latexgummi
Synonym på engelska Natural Rubber; Natural Rubbers; Rubber, Natural; Rubbers, Natural; Plant Rubber; Plant Rubbers; Rubber, Plant; Rubbers, Plant; Latex Rubber; India Rubber; Vulcanite; Elastica
Engelsk term Rubber
MESH ID D012408

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.