Gurk-mosaikvirussatellit (Cucumber Mosaic Virus Satellite)

Gurk-mosaikvirussatellit

Satellit-RNA (inte satellitvirus) med flera typer. Olika gurk-mosaikvirus kan verka som hjälparvirus för olika typer.

Förklaring på engelska

A satellite RNA (not a satellite virus) which has several types. Different cucumoviruses can act as helper viruses for different types.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cucumber Mosaic Virus Satellite RNA

Svensk term Gurk-mosaikvirussatellit
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cucumber Mosaic Virus Satellite RNA
Engelsk term Cucumber Mosaic Virus Satellite
MESH ID D019401

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.