Gustatorisk svettning (Gustatory Sweating)

Gustatorisk svettning

En autonom störning som kännetecknas av överdriven svettning i panna, överläppen, periorala regionen eller bröstben efter gustatoriska stimuli. Det aurikulotemporala syndrom har ansiktsrodnad eller svettning begränsad till fördelningen av den aurikulotemporala nerven och kan utvecklas efter trauma i öronspottkörtel, i association med PAROTID NEOPLASMS, eller efter deras kirurgiska avlägsnande. (Från Ann Neurol 1997 Dec; 42 (6) :973-5)

Förklaring på engelska

An autonomic disorder characterized by excessive sweating of the forehead, upper lip, perioral region, or sternum subsequent to gustatory stimuli. The auriculotemporal syndrome features facial flushing or sweating limited to the distribution of the auriculotemporal nerve and may develop after trauma to the parotid gland, in association with PAROTID NEOPLASMS, or following their surgical removal. (From Ann Neurol 1997 Dec;42(6):973-5)

Synonym, svenska: Freys syndrom; Matutlöst svettning; Gustatorisk hyperhidros

Synonym, engelska: Hyperhidrosis, Gustatory; Gustatory Hyperhidroses; Gustatory Hyperhidrosis; Hyperhidroses, Gustatory; Gustatory Sweating; Auriculotemporal Syndrome; Syndrome, Auriculotemporal; Baillarger Syndrome; Syndrome, Baillarger; von Frey’s Syndrome; Syndrome, von Frey’s; von Freys Syndrome; Frey’s Syndrome; Syndrome, Frey’s; Salivosudoriparous Syndrome; Salivosudoriparous Syndromes; Syndrome, Salivosudoriparous; Syndromes, Salivosudoriparous; von Frey Syndrome; Syndrome, von Frey; Auriculotemporal Nerve Syndrome; Frey Syndrome; Syndrome, Frey

Svensk term Gustatorisk svettning
Synonym på svenska Freys syndrom; Matutlöst svettning; Gustatorisk hyperhidros
Synonym på engelska Hyperhidrosis, Gustatory; Gustatory Hyperhidroses; Gustatory Hyperhidrosis; Hyperhidroses, Gustatory; Gustatory Sweating; Auriculotemporal Syndrome; Syndrome, Auriculotemporal; Baillarger Syndrome; Syndrome, Baillarger; von Frey’s Syndrome; Syndrome, von Frey’s; von Freys Syndrome; Frey’s Syndrome; Syndrome, Frey’s; Salivosudoriparous Syndrome; Salivosudoriparous Syndromes; Syndrome, Salivosudoriparous; Syndromes, Salivosudoriparous; von Frey Syndrome; Syndrome, von Frey; Auriculotemporal Nerve Syndrome; Frey Syndrome; Syndrome, Frey
Engelsk term Gustatory Sweating
MESH ID D013547

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.