Gyrus dentatus (Dentate Gyrus)

Gyrus dentatus

Grå nervsubstans belägen ovanför hippocampusvindlingen (gyrus hippocampi). Den består av tre skikt. Molekylärlagret går i ett med hippocampus i hippocampusfåran. Det granulära (korniga) lagret utgörs av tätt packade, runda eller ovala nervceller, kallade kornceller, vars axoner passerar igenom det polymorfa skiktet som gränsar mot hippocampus pyramidcellsdendriter.

Förklaring på engelska

GRAY MATTER situated above the GYRUS HIPPOCAMPI. It is composed of three layers. The molecular layer is continuous with the HIPPOCAMPUS in the hippocampal fissure. The granular layer consists of closely arranged spherical or oval neurons, called GRANULE CELLS, whose AXONS pass through the polymorphic layer ending on the DENDRITES of PYRAMIDAL CELLS in the hippocampus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Gyrus, Dentate; Area Dentata; Area Dentatas; Dentata, Area; Dentatas, Area; Fascia Dentata; Dentata, Fascia; Dentate Fascia; Fascia, Dentate; Gyrus Dentatus; CA4 Region, Hippocampal; Hippocampal CA4 Region; Region, Hippocampal CA4; Hippocampal Sector CA4; CA4, Hippocampal Sector; Sector CA4, Hippocampal; Hilus Gyri Dentati; Hippocampal CA4 Field; CA4 Field, Hippocampal; Field, Hippocampal CA4; CA4 of Lorente de No; Hilus of the Fascia Dentata; CA4 Field of Hippocampal Formation; Cornu Ammonis 4 Area; Hilus of Dentate Gyrus

Svensk term Gyrus dentatus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Gyrus, Dentate; Area Dentata; Area Dentatas; Dentata, Area; Dentatas, Area; Fascia Dentata; Dentata, Fascia; Dentate Fascia; Fascia, Dentate; Gyrus Dentatus; CA4 Region, Hippocampal; Hippocampal CA4 Region; Region, Hippocampal CA4; Hippocampal Sector CA4; CA4, Hippocampal Sector; Sector CA4, Hippocampal; Hilus Gyri Dentati; Hippocampal CA4 Field; CA4 Field, Hippocampal; Field, Hippocampal CA4; CA4 of Lorente de No; Hilus of the Fascia Dentata; CA4 Field of Hippocampal Formation; Cornu Ammonis 4 Area; Hilus of Dentate Gyrus
Engelsk term Dentate Gyrus
MESH ID D018891

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.