Habenula (Habenula)

Habenula

En liten utbuktning eller skänkel vid det bakre hörnet av den tredje hjärnventrikelns vägg, invid dorsala delen av talamus och tallkottkörteln. Den innehåller habenularkärnorna och utgör större delen av epitalamus.

Förklaring på engelska

A small protuberance at the dorsal, posterior corner of the wall of the THIRD VENTRICLE, adjacent to the dorsal THALAMUS and PINEAL BODY. It contains the habenular nuclei and is a major part of the epithalamus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Habenulas; Nucleus Habenularis; Habenulari, Nucleus; Habenularis, Nucleus; Nucleus Habenulari; Habenula Complex; Complex, Habenula; Complices, Habenula; Habenula Complices; Habenular Commissure; Commissure, Habenular; Commissures, Habenular; Habenular Commissures; Commissura Habenularum; Commissura Habenularums; Habenularum, Commissura; Habenularums, Commissura; Habenular Nuclei; Nuclei, Habenular; Nucleus, Habenular; Habenular Nucleus

Svensk term Habenula
Synonym på svenska
Synonym på engelska Habenulas; Nucleus Habenularis; Habenulari, Nucleus; Habenularis, Nucleus; Nucleus Habenulari; Habenula Complex; Complex, Habenula; Complices, Habenula; Habenula Complices; Habenular Commissure; Commissure, Habenular; Commissures, Habenular; Habenular Commissures; Commissura Habenularum; Commissura Habenularums; Habenularum, Commissura; Habenularums, Commissura; Habenular Nuclei; Nuclei, Habenular; Nucleus, Habenular; Habenular Nucleus
Engelsk term Habenula
MESH ID D019262

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.