Haemophilus parainfluenzae (Haemophilus parainfluenzae)

Haemophilus parainfluenzae

En art gramnegativa bakterier av släktet Haemophilus som är allmänt förekommande i munhåla och svalg hos människor. Den har låg sjukdomsalstrande förmåga, men kan sporadiskt ha samband med endokardit.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria in the genus HAEMOPHILUS, ubiquitous in the human ORAL CAVITY and PHARYNX. It has low pathogenicity but is occasionally implicated in ENDOCARDITIS in humans.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hemophilius parainfluenzae

Svensk term Haemophilus parainfluenzae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hemophilius parainfluenzae
Engelsk term Haemophilus parainfluenzae
MESH ID D044135

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.