Haemophilus paraphrophilus (Haemophilus paraphrophilus)

Haemophilus paraphrophilus

En art gramnegativa bakterier av släktet Haemophilus som ingåt i munhålans och svalgets normalflora hos människa. Den kan ge upphov till bl a subakut bakteriell endokardit och hjärnabscess.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria in the genus HAEMOPHILUS, found in the normal flora of the human ORAL CAVITY and PHARYNX. It can cause SUBACUTE BACTERIAL ENDOCARDITIS; and BRAIN ABSCESS, among other conditions.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hemophilus paraphrophilus

Svensk term Haemophilus paraphrophilus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hemophilus paraphrophilus
Engelsk term Haemophilus paraphrophilus
MESH ID D044136

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.