Haemophilus parasuis (Haemophilus parasuis)

Haemophilus parasuis

En art gramnegativa bakterier av släktet Haemophilus som förekommer i övre luftvägarna hos svin.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria in the genus HAEMOPHILUS found, in the normal upper respiratory tract of SWINE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hemophilus parasuis

Svensk term Haemophilus parasuis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hemophilus parasuis
Engelsk term Haemophilus parasuis
MESH ID D044137

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.