Haloarcula (Haloarcula)

Haloarcula

Ett släkte av Halobacteriaceae som särskiljer sig från övriga släkten i familjen genom närvaro av specifika derivat av TGD-2-polära lipider. Haloarcula lever i neutrala, salta miljöer, som t ex saltsjöar, marina saltgårdar och salta jordar.

Förklaring på engelska

A genus of HALOBACTERIACEAE distinguished from other genera in the family by the presence of specific derivatives of TGD-2 polar lipids. Haloarcula are found in neutral saline environments such as salt lakes, marine salterns, and saline soils.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Haloarcula
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Haloarcula
MESH ID D019613

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.