Haloarcula marismortui (Haloarcula marismortui)

Haloarcula marismortui

En art saltälskande arkéer som utmärker sig genom att producera syra från socker. Arten benämndes tidigare Halobacterium marismortui.

Förklaring på engelska

A species of halophilic archaea distinguished by its production of acid from sugar. This species was previously called Halobacterium marismortui.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Halobacterium marismortui

Svensk term Haloarcula marismortui
Synonym på svenska
Synonym på engelska Halobacterium marismortui
Engelsk term Haloarcula marismortui
MESH ID D019614

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.