Haloferax (Haloferax)

Haloferax

Ett släkte ytterst saltälskande Halobacteriaceae som är kemoheterotropa och strikt aeroba. De återfinns i neutrala salta miljöer, som t ex saltsjöar (särskilt Döda havet) och marina saltgårdar.

Förklaring på engelska

A genus of extremely halophilic HALOBACTERIACEAE which are chemoheterotropic and strictly aerobic. They are found in neutral saline environments such as salt lakes (especially the Dead Sea) and marine salterns.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Haloferax
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Haloferax
MESH ID D019621

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.