Haloferax mediterranei (Haloferax mediterranei)

Haloferax mediterranei

Ett släkte saltälskande arkéer som finns i Medelhavet. Bakterien producerar bakteriociner som motverkar en rad andra halobakterier.

Förklaring på engelska

A species of halophilic archaea found in the Mediterranean Sea. It produces bacteriocins active against a range of other halobacteria.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Haloferax mediterranei
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Haloferax mediterranei
MESH ID D019623

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.