Halomonadaceae (Halomonadaceae)

Halomonadaceae

En familj gramnegativa och måttligt saltälskande bakterier tillhörande ordningen Oceanospirillales. Bakterierna har isolerats från tempererade och antarktiska saltsjöar, saliner, salta jordar och havsmiljöer.

Förklaring på engelska

A family of gram-negative, moderately halophilic bacteria in the order Oceanospirillales. Members of the family have been isolated from temperate and Antarctic saline lakes, solar salt facilities, saline soils, and marine environments.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Halomonadaceae
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Halomonadaceae
MESH ID D044129

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.