Halothiobacillus (Halothiobacillus)

Halothiobacillus

Ett släkte gramnegativa, kemolitoautotropa bakterier i familjen Chromatiaceae. Flera av dess arter har efter omklassificering överförts hit från Thiobacillus.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, chemolithoautotrophic bacteria in the family Halothiobacillaceae. Several of its species were reclassified to this genus from THIOBACILLUS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Halothiobacillus neapolitanus; Thiobacillus neapolitanus

Svensk term Halothiobacillus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Halothiobacillus neapolitanus; Thiobacillus neapolitanus
Engelsk term Halothiobacillus
MESH ID D044222

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.