Halsdissektion (Neck Dissection)

Halsdissektion

Dissektion av halsen för avlägsnande av sjuk vävnad, inkl. halslymfkörtlar, och med bibehållande av tillräckligt av normal vävnad. Operationssättet används vanligtvis för tumörer eller metastaser i huvud och nacke. Prototypen för halsdissektion är den metod för radikal halsdissektion som beskrevs av Crile i 1906.

Förklaring på engelska

Dissection in the neck to remove all disease tissues including cervical LYMPH NODES and to leave an adequate margin of normal tissue. This type of surgery is usually used in tumors or cervical metastases in the head and neck. The prototype of neck dissection is the radical neck dissection described by Crile in 1906.

Synonym, svenska: Radikal halsdissektion

Synonym, engelska: Dissection, Neck; Dissections, Neck; Neck Dissections; Radical Neck Dissection; Dissection, Radical Neck; Dissections, Radical Neck; Neck Dissection, Radical; Neck Dissections, Radical; Radical Neck Dissections

Svensk term Halsdissektion
Synonym på svenska Radikal halsdissektion
Synonym på engelska Dissection, Neck; Dissections, Neck; Neck Dissections; Radical Neck Dissection; Dissection, Radical Neck; Dissections, Radical Neck; Neck Dissection, Radical; Neck Dissections, Radical; Radical Neck Dissections
Engelsk term Neck Dissection
MESH ID D037981

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.