Hälso- och sjukvård i förorten (Suburban Health Services)

Hälso- och sjukvård i förorten

Hälso- och sjukvård, offentlig eller privat, i förortsområden. Tjänsterna omfattar främjande av hälsa och leverans av hälso- och sjukvård.

Förklaring på engelska

Health services, public or private, in suburban areas. The services include the promotion of health and the delivery of health care.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Health Services, Suburban; Health Service, Suburban; Service, Suburban Health; Suburban Health Service; Services, Suburban Health

Svensk term Hälso- och sjukvård i förorten
Synonym på svenska
Synonym på engelska Health Services, Suburban; Health Service, Suburban; Service, Suburban Health; Suburban Health Service; Services, Suburban Health
Engelsk term Suburban Health Services
MESH ID D019036

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.