Hälso- och sjukvård i glesbygd (Rural Health Services)

Hälso- och sjukvård i glesbygd

Hälso- och sjukvårdstjänster, offentliga eller privata, på landsbygden. Tjänsterna omfattar främjande av hälsa och leverans av hälso- och sjukvård.

Förklaring på engelska

Health services, public or private, in rural areas. The services include the promotion of health and the delivery of health care.

Synonym, svenska: Hälso- och sjukvård i landsbygd; Hälsocenter i glesbygd; Hälsocenter på landsbygden; Hälso- och sjukvård på landsbygden

Synonym, engelska: Health Services, Rural; Health Service, Rural; Rural Health Service; Service, Rural Health; Services, Rural Health; Rural Health Center; Center, Rural Health; Centers, Rural Health; Health Center, Rural; Health Centers, Rural; Rural Health Centers

Svensk term Hälso- och sjukvård i glesbygd
Synonym på svenska Hälso- och sjukvård i landsbygd; Hälsocenter i glesbygd; Hälsocenter på landsbygden; Hälso- och sjukvård på landsbygden
Synonym på engelska Health Services, Rural; Health Service, Rural; Rural Health Service; Service, Rural Health; Services, Rural Health; Rural Health Center; Center, Rural Health; Centers, Rural Health; Health Center, Rural; Health Centers, Rural; Rural Health Centers
Engelsk term Rural Health Services
MESH ID D019035

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.