Hälso- och sjukvård i tätort (Urban Health Services)

Hälso- och sjukvård i tätort

Hälso- och sjukvård, offentlig eller privat, i stadsområden. Tjänsterna omfattar främjande av hälsa och leverans av hälso- och sjukvård.

Förklaring på engelska

Health services, public or private, in urban areas. The services include the promotion of health and the delivery of health care.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Health Services, Urban; Health Service, Urban; Service, Urban Health; Urban Health Service; Services, Urban Health

Svensk term Hälso- och sjukvård i tätort
Synonym på svenska
Synonym på engelska Health Services, Urban; Health Service, Urban; Service, Urban Health; Urban Health Service; Services, Urban Health
Engelsk term Urban Health Services
MESH ID D019037

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.