Hälsoförändring (Health Transition)

Hälsoförändring

Demografiska och epidemiologiska förändringar som skett under de senaste fem årtiondena i många utvecklingsländer och som kännetecknas av en betydande ökning av andelen medelålders och äldre personer och sjukdomsfrekvensen hos dessa. Förändringen i hälsostatus är resultatet av satsningar på förbättrad barn- och mödravård, vilka resulterat i lägre födelsetal, minskad mödradödlighet, förbättrade preventivtjänster, minskad barnadödlighet, samt den förväntade ökningen av livslängden som karakteriserar förändringen.

Förklaring på engelska

Demographic and epidemiologic changes that have occurred in the last five decades in many developing countries and that are characterized by major growth in the number and proportion of middle-aged and elderly persons and in the frequency of the diseases that occur in these age groups. The health transition is the result of efforts to improve maternal and child health via primary care and outreach services and such efforts have been responsible for a decrease in the birth rate; reduced maternal mortality; improved preventive services; reduced infant mortality, and the increased life expectancy that defines the transition. (From Ann Intern Med 1992 Mar 15;116(6):499-504)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Health Transitions; Transition, Health; Transitions, Health

Svensk term Hälsoförändring
Synonym på svenska
Synonym på engelska Health Transitions; Transition, Health; Transitions, Health
Engelsk term Health Transition
MESH ID D019456

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.