Hälsotillstånd, förort (Suburban Health)

Hälsotillstånd, förort

Hälsotillståndet i förortspopulationer.

Förklaring på engelska

The status of health in suburban populations.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Health, Suburban

Svensk term Hälsotillstånd, förort
Synonym på svenska
Synonym på engelska Health, Suburban
Engelsk term Suburban Health
MESH ID D018881

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.