Hälsotillstånd, glesbygd (Rural Health)

Hälsotillstånd, glesbygd

Hälsotillståndet i landsbygdsbefolkningar.

Förklaring på engelska

The status of health in rural populations.

Synonym, svenska: Hälsotillstånd, landsbygd

Synonym, engelska: Health, Rural

Svensk term Hälsotillstånd, glesbygd
Synonym på svenska Hälsotillstånd, landsbygd
Synonym på engelska Health, Rural
Engelsk term Rural Health
MESH ID D012423

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.