Hälsoutbildare (Health Educators)

Hälsoutbildare

Utbildningspersonal som planerar, organiserar och leder hälsoupplysningsprogram för enskilda individer, grupper eller samhället.

Förklaring på engelska

Professionals who plan, organize and direct health education programs for the individual, groups and the community.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Educator, Health; Educators, Health; Health Educator

Svensk term Hälsoutbildare
Synonym på svenska
Synonym på engelska Educator, Health; Educators, Health; Health Educator
Engelsk term Health Educators
MESH ID D040441

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.