Halvledare (Semiconductors)

Halvledare

Material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers. (Nationalencyklopedin)

Förklaring på engelska

Materials that have a limited and usually variable electrical conductivity. They are particularly useful for the production of solid-state electronic devices.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Semiconductor

Svensk term Halvledare
Synonym på svenska
Synonym på engelska Semiconductor
Engelsk term Semiconductors
MESH ID D012666

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.