Handstyrka (Hand Strength)

Handstyrka

Handens gripkraft.

Förklaring på engelska

Force exerted when gripping or grasping.

Synonym, svenska: Handgrepp

Synonym, engelska: Strength, Hand; Grip Strength; Strength, Grip; Hand Grip Strength; Grip Strength, Hand; Strength, Hand Grip; Grip; Grips; Grasp; Grasps

Svensk term Handstyrka
Synonym på svenska Handgrepp
Synonym på engelska Strength, Hand; Grip Strength; Strength, Grip; Hand Grip Strength; Grip Strength, Hand; Strength, Hand Grip; Grip; Grips; Grasp; Grasps
Engelsk term Hand Strength
MESH ID D018737

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.