Hantavirus pulmonellt syndrom (Hantavirus Pulmonary Syndrome)

Hantavirus pulmonellt syndrom

Akut andningssjukdom hos människor orsakad av Muerto Canyonvirus, vars viktigaste värd är musen Peromyscus maniculatus. Syndromet upptäcktes första gången i sydvästra USA och kännetecknas oftast av feber, myalgi, huvudvärk, hosta och snabb andningskollaps.

Förklaring på engelska

Acute respiratory illness in humans caused by the SIN NOMBRE VIRUS whose primary rodent reservoir is the deer mouse Peromyscus maniculatus. First identified in the southwestern United States, this syndrome is characterized most commonly by fever, myalgias, headache, cough, and rapid respiratory failure.

Synonym, svenska: Hantavirus lungsyndrom

Synonym, engelska: Hantavirus Pulmonary Syndromes; HARDS; Hantavirus-Associated Respiratory Distress Syndrome; Hantavirus Associated Respiratory Distress Syndrome

Svensk term Hantavirus pulmonellt syndrom
Synonym på svenska Hantavirus lungsyndrom
Synonym på engelska Hantavirus Pulmonary Syndromes; HARDS; Hantavirus-Associated Respiratory Distress Syndrome; Hantavirus Associated Respiratory Distress Syndrome
Engelsk term Hantavirus Pulmonary Syndrome
MESH ID D018804

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.