Hantavirusinfektioner (Hantavirus Infections)

Hantavirusinfektioner

Infektioner orsakade av virus av släktet Hantavirus. Dessa yttrar sig i form av åtminstone fyra olika kliniska syndrom: blödarfeber med njursyndrom, orsakade av Hantaanvirus; ett lindrigare syndrom med samma symtom, orsakat av Seoulvirus; nephropathia epidemica (sorkfeber), orsakad av Puumalavirus; och pulmonellt syndrom, orsakat av Sin nombrevirus.

Förklaring på engelska

Infections with viruses of the genus HANTAVIRUS. This is associated with at least four clinical syndromes: HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME caused by viruses of the Hantaan group; a milder form of HFRS caused by SEOUL VIRUS; nephropathia epidemica caused by PUUMALA VIRUS; and HANTAVIRUS PULMONARY SYNDROME caused by SIN NOMBRE VIRUS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Infections, Hantavirus; Hantavirus Infection

Svensk term Hantavirusinfektioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Infections, Hantavirus; Hantavirus Infection
Engelsk term Hantavirus Infections
MESH ID D018778

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.