Hårsäck (Hair Follicle)

Hårsäck

En tubliknande inbuktning i epidermis, ur vilken hårskaftet/hårstrået utvecklas och i vilken talgkörtlar utmynnar. Hårsäcken har en inre och yttre cellulär rotskida av epidermalt ursprung och är inklädd i ett fibrigt, dermalt hölje. Hårsäckar till mycket långa hårstrån kan sträcka sig ned i underhudsvävnaden.

Förklaring på engelska

A tube-like invagination of the EPIDERMIS from which the hair shaft develops and into which SEBACEOUS GLANDS open. The hair follicle is lined by a cellular inner and outer root sheath of epidermal origin and is invested with a fibrous sheath derived from the dermis. (Stedman, 26th ed) Follicles of very long hairs extend into the subcutaneous layer of tissue under the SKIN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Follicle, Hair; Follicles, Hair; Hair Follicles

Svensk term Hårsäck
Synonym på svenska
Synonym på engelska Follicle, Hair; Follicles, Hair; Hair Follicles
Engelsk term Hair Follicle
MESH ID D018859

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.