Havsvatten (Seawater)

Havsvatten

Det salinerade vatten i OCEANS AND SEAS som ger livsmiljö för marina organismer.

Förklaring på engelska

The salinated water of OCEANS AND SEAS that provides habitat for marine organisms.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Seawaters; Sea Water; Sea Waters; Water, Sea; Waters, Sea

Svensk term Havsvatten
Synonym på svenska
Synonym på engelska Seawaters; Sea Water; Sea Waters; Water, Sea; Waters, Sea
Engelsk term Seawater
MESH ID D012623

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.